Terapeutické postupy

 Naše terapeutické postupy:

 • Kineziologický rozbor
 • Léčebná tělesná výchova - metody analytické
 •                                             - metody syntetické- senzomotorická stimulace, Brügger koncept,
 •                                               proprioceptivní neuromuskulární facilitace PNF-Kabat, Bobath koncept 
 • Techniky měkkých tkání
 • Mobilizace  páteře a periferních kloubů
 • Metoda Ludmily Mojžíšové- léčba funkční sterility
 • Viscerosomatická terapie  včetně terapie gastroesofageálního refluxu a funkčních poruch jícnu dle Mgr. Bitnara
 • Manuální lymfodrenáž
 • Vazivové a reflexní masáže
 • Fyzikální terapie- kompletní elektroterapie, ultrazvuk, kombinovaná terapie, magnetoterapie, vysokovýkonový MLS laser, přístrojová lymfodrenáž
 • Kineziotaping
 • Lymfotaping
 • Míčková facilitace
 • Metoda SPS = SM-Systém​ dle MUDr. Smíška
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Vojtova reflexní lokomoce (od 7 let)