Mgr. Iva Cibulková - jednatel

Mgr. Iva Cibulková - majitel (Kapitána Vosky 781,Kutná Hora 28401)

 Pondělí- pátek 7:00-15:00.hod.

tel.: 604 310 702 

 

1998 -  Posturální korekce- cvičení na RHB míčích (PaeDr.Švejcar P.)

1999 - Mobilizace žeber podle L. Mojžíšové (PaeDr.Švejcar P.)

2000 - Certifikát o zaškolení pro práci s biostimulačními lasery (MUDr. Šmucler R.)

2001 - Bobath koncept u dospělých pacientů

2001 - Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty (MUDr. Bechyně M.)

2002 - Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů (as.MUDr.Vacek J., Ph.D.)

2003 -  Spirální dynamika

2005 - Senzomotrická stimulace

2006 -  Feldenkreisova metoda 

2006 - Arteterapie pro zdravotně postižené

2008 - Tanec pro zdravotně postižené

2013 - Dornova metoda a Breussova masáž

2013 - Kinezio-taping

2013 - Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové

2013 - Odborný kurz LYMPHO-TAPING

2014 - Dynamictaping ve fyzioterapii

2014 - Míčková facilitace pro fyzioterapeuty (Jebavá Z.)

2015 - Hluboký stabilizační systém páteře (Mg.Bitnar P.)

2015 - Viscerovertebrální vztahy​ a jejich využití v praxi (Mgr.Bitnar P.)

2015 - Komplexní terap​ie lymfedémů (Mgr.Toušková H.)

2015 - Nespec​ifické mobilizace pomocí míčků na softtenis (Jebavá Z.)

2016 - Komplexní terapie triggerpointů a globální svalová inhibice v praxi (Mgr.Bitnar P.)

2016 - Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr.Bitnar P.)

2016 - Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního s. (Mgr.Bitnar P.)

2016 - Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu a dalších funkčních poruch jícnu (Mgr.Bitnar P.)

2017- Canisterapie (Mgr. Bajtlerová I.)

2018- Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr.Fischerová B.)

2019 - Vojtova reflexní lokomoce  část A,B1, B2, C1

2020 - Vojtova reflexní lokomoce C2

2020 - Vojtova reflexní lokomoce D

2020 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku

2023- Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace (PaedDr. L. Smolíková, PhD.)

 

ebová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz